Co zrobić w przypadku opóźnienia dostawy towaru? Podpowiadamy!

05-08-2023

opoznienia-dostawy

Udany i bezproblemowy transport to gwarancja wysokiej jakości usług i nowoczesnych rozwiązań. Jednak nie zawsze dopilnowanie wszystkich czynności i szczegółów przewozu idzie w parze z terminową realizacją zlecenia. Nieprzewidziany scenariusz komplikacji może powodować opóźnienie dostawy towaru z różnych przyczyn. Jeśli zastanawiasz się, kto ponosi odpowiedzialność oraz jak wyglądają wszystkie regulacje prawne — poniżej przedstawiamy kilka istotnych informacji, które pomogą Ci podjąć niezbędne kroki.

Co o opóźnieniu mówi prawo przewozowe?

Opóźnienie dostawy w prawie przewozowym to sytuacja rozumiana jako niedostarczenie towaru w ustalonym terminie lub w określonym czasie przewozu. Prawo przewozowe reguluje zasady i określa odpowiedzialność za opóźnienie dostawy zarówno dla przewoźników, jak i dla nadawców.

Odpowiedzialność zależy przede wszystkim od rodzaju umowy przewozowej (np. umowy spedycyjnej, przewozu drogowego, morskiego, lotniczego itp.) oraz przepisów obowiązujących w danym kraju lub międzynarodowej konwencji CMR.

Przewoźnik, który doprowadził do opóźnienia, powodującego straty finansowe osoby zamawiającej transport ponosi odpowiedzialność w formie kary umownej w dwukrotnej wysokości stawki kwoty przewoźnego.

Co o opóźnieniach mówi konwencja CMR?

Zgodnie z CMR, przewoźnik jest odpowiedzialny za opóźnienie dostaw towaru, chyba że udowodni, że niedotrzymanie terminu powstało z powodu działania siły wyższej lub jej skutków, których nie mógł uniknąć. Przykładem tego typu sytuacji jest — wojna, zamieszki, trudne warunki atmosferyczne, katastrofy naturalne lub strajki.

W przypadku opóźnienia dostawy, spowodowanego przez przewoźnika, nadawca może mieć prawo do roszczenia odszkodowawczego za poniesione straty. Jest ono zazwyczaj ograniczone do wartości towaru i może być ustalone na podstawie kwoty deklarowanej w umowie przewozowej, chyba że nadawca wykaże, że rzeczywista wartość towaru była wyższa i została odpowiednio objęta umową.

Podstawą do określenia opóźnienia jest sporządzona między stronami umowa, która określa konkretny czas realizacji dostawy. Natomiast jeśli warunki umowy nie wskazują konkretnego terminu, wtedy brany pod uwagę jest czas, który w normalnych warunkach przeznaczyłby każdy przewoźnik.

opoznienia-dostawy

W jakich sytuacjach przewoźnik jest zwolniony z odpowiedzialności?

Przewoźnik może być zwolniony z odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeśli zostało ono spowodowane działaniem siły wyższej.

Przykładem są:

  • trudne warunki atmosferyczne — ekstremalne warunki pogodowe, takie jak powodzie, burze, huragany, śnieżyce, mogące utrudniać transport i spowodować opóźnienie dostawy;

  • zdarzenia losowe — wypadki drogowe, wypadki kolejowe lub lotnicze, pożary, eksplozje itp;

  • strajki i zamieszki — protesty, strajki pracowników transportu lub zamieszki społeczne mogące zakłócić normalny przepływ ruchu;

  • działania władz — blokady dróg, kontrole celne, ograniczenia ruchu;

  • katastrofy naturalne — trzęsienia ziemi, tsunami, erupcje wulkanów, które są niezależne od działań przewoźnika.

W sytuacji, gdy opóźnienie dostawy towaru wynika z działania siły wyższej, przewoźnik nie jest obciążany odpowiedzialnością za straty poniesione przez nadawcę. Jednak w wielu przypadkach przepisy prawne lub umowy przewozowe mogą wymagać, aby podjął on w miarę możliwości odpowiednie działania pozwalające ograniczyć skutki opóźnienia oraz poinformował nadawcę o zaistniałej sytuacji.

Jakie podjąć kroki w przypadku opóźnienia dostawy?

W przypadku opóźnienia dostawy towaru należy podjąć odpowiednie kroki, umożliwiające zminimalizowanie straty i rozwiązanie problemu w skuteczny sposób. Podstawą jest kontakt z nadawcą w ramach przeprosin oraz szczegółowe informacje na temat nowego terminu dostawy. Pamiętaj, że wypracowanie kompromisu i zrozumienie stron to bardzo ważna kwestia w budowaniu udanej relacji biznesowej.

Skorzystaj z usług Espedycji i zamów transport dla swojego towaru!

Szukasz profesjonalnej firmy transportowej i liczysz na udaną współpracę? Odwiedź stronę espedycja.com i wybierz rozwiązanie na miarę swoich potrzeb. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, oferującymi wysokiej jakości usługi transportowe. Skorzystaj z prostej kalkulacji kosztów dostępnej na naszej stronie i w intuicyjny sposób zamów kuriera pod wskazany adres.

Powrót

Czym jest transport LTL? Podpowiadamy!

19.09.2023
Transport LTL to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na przewóz przesyłek drobnicowych. Sprawdź, na czym polega oraz poznaj wszystkie możliwości....
CZYTAJ

W jakich sytuacjach przewoźnik może odmówić załadunku? Podpowiadamy!

05.09.2023
Niewłaściwe opakowanie lub brak dokumentów to najczęstsze powody odmowy transportu. Sprawdź, jak przygotować przesyłkę do bezproblemowego nadania. ...
CZYTAJ

Co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu przewoźnika?

19.08.2023
OCP to polisa ubezpieczeniowa dedykowana przewoźnikom. Poznaj szczegółowy zakres jej obowiązywania oraz sytuacje, w których jest niezbędna....
CZYTAJ
Archiwum